Opiekunowie grupy badawczej

print this page

Mgr Katarzyna Grabska – nauczyciel historii i WOS.

Mgr Monika Staśkiewicz – nauczyciel historii i WOS.

Mgr Grażyna Hermanowska – nauczyciel bibliotekarz.

Mgr inż. Wojciech Hermanowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych.