O projekcie

print this page

Wystawy wirtualne realizowane są w ramach projektu Poprzez przeszłość w przyszłość w trzech miastach:

  • Bydgoszczy – przez uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych,
  • Gdańsku – przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 i Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Pruszczu Gdańskim,
  • Toruniu – przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Gimnazjum Akademickiego.

Zadaniem uczniów, pracujących w małych grupach, jest prowadzenie badań nad współczesną, XX-wieczną historią własnego miasta. Efektem końcowym badań jest przedstawienie rezultatów w formie wystawy wirtualnej opartej na samodzielnie uzyskanych materiałach (dokumentach, fotografiach, wywiadach).

Zespoły uczniowskie prezentują wyniki swoich badań w poszczególnych zakładkach.

Grupa bydgoska zajmuje się historią domu towarowego „Siuchniński i Stobiecki”, prezentując zachowane przez ich spadkobierców dokumenty i produkty. Wystawa wzbogacona jest wywiadem ze świadkami świetności tego domu towarowego.

Uczniowie z Gdańska kładą nacisk na historię masonów oraz mody w Wolnym Mieście Gdańsku. Natomiast zespół z Pruszcza Gdańskiego zajmuje się wywiadem.

Zespół toruński, składający się z uczniów kilku szkół, traktuje temat szerzej, prezentując historię społeczno-polityczną w czasie odzyskiwania niepodległości i tworzenia administracji państwowej w Toruniu. Przedstawiona zostanie również historia dwóch przedmieść toruńskich, a także wybranych restauracji i kawiarń oraz kinematografii w tym mieście.

Wszystkie tematy odzwierciedlają zainteresowania uczniów.

W trakcie realizacji projektu uczniowie poznają zasady korzystania z profesjonalnych źródeł internetowych, takich jak regionalne biblioteki cyfrowe, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Biblioteka Kolekcji Prywatnych, Europeana itp.  Na warsztatach filmowych poznają tajniki filmowania i montażu. Wystawy wirtualne tworzone są z użyciem oprogramowania MOVIO, stworzonego w ramach europejskiego projektu AthenaPlus, w którym brało udział Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją.

Zadanie rozwija wiele kompetencji, uzdolnień akademickich, zarówno z zakresu przedmiotów humanistycznych, jak i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, umożliwia również rozwój zmysłu estetycznego i umiejętności komponowania obrazu.

Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych. Realizowany w partnerstwie z Fundacją Edukacji Otwartej Netedukator z Gdańska przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją.