• Gdańskim jako Wolne Miasto

    WOLNE MIASTO GDAŃSK, 1920–1939 (II WMG), powstało na mocy kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego, zawartego 28 VI 1919. Było to rozwiązanie kompromisowe między niemieckim charakterem miasta a zapewnieniem Polsce korzystania z portu gdańskiego oraz rozbieżnymi poglądami Wielkiej Brytanii i Francji.

    read more